Reiki is een vorm van werken met krachtige energie

Het is een methode om energie op te nemen uit het energieveld om ons heen, deze energie kun je dan gebruiken voor jezelf of doorgeven aan andere levensvormen die gedijen op levensenergie. Wanneer je deze energie gaat gebruiken werkt ze op: lichamelijk, emotioneel, psychisch, mentaal en zielsniveau, het stroomt dus door heel het wezen heen. Reiki zelf geneest niets het ondersteunt en versterkt het zelfgenererende vermogen van lichaam en geest en kan er toe bijdragen dat: pijnen, emotionele blokkades of bepaalde gedachtepatronen verminderen of zelfs verdwijnen.

Reiki is in Japan herontdekt door Mikao Usui (1865-1925). In de vorm van handoplegging wordt de energie doorgegeven. Degene die de handen oplegt, maakt niet iemand beter maar fungeert alleen als doorgeefluik. Het is de ontvanger van deze energie die, zij het onbewust, het werk verricht. Dit werk houdt in dat lichaam, geest en ziel weer voeding krijgen om zichzelf in balans te brengen. De optredende bijwerkingen hiervan zijn dat de kwalen, ontstaan door disharmonie, verminderen of zelfs verdwijnen. Doordat het lichaam lekker in zijn vel gaat zitten zal het emotionele lichaam zich ook beter gaan voelen. Andersom werkt het ook, als je emotionele lichaam zich goed voelt dan zal je lichaam dat ook doen. En zo zitten we weer in een opwaartse spiraal. Hierdoor treedt er een positieve verandering op niet alleen in jezelf maar ook bij alles wat je doet. En dit heeft weer zijn uitwerking op je hele omgeving.

De 1e graadcursus (Shoden) bestaat uit 5 zuiveringen te weten: de lichamelijke-, emotionele-, mentale-, intuïtieve- en zielzuivering.
De 2e graadcursus (Okuden) is gericht op 5 symbolen die ieder bijzondere eigenschappen hebben. Cho-ku-rei, lichamelijke healer en versterker, Sei-he-ki, mentaal/ emotionele healer en zuiveringssymbool, Shanti, brenger van (innerlijke) vrede en rust, Lemniscaat, pijnbestrijder en balans gevend aan de chakra’s, Hon-sha-ze-sho-nen, de brug, symbool van heden, verleden en toekomst. Werkt over afstand en tijd.
De 3e graadscursus (Shinpiden) is gericht op de hogere reikisymbolen. Het Zwaard, voor diepere zuivering en het verbreken van energiekoorden, Zonar, oplossen van traumatische gebeurtenissen, Raku, het verplaatsen van energie en de Dai-ko-Myo, het mastersymbool en heler van de ziel.
De mastercursus (Shihan), hier maken we de cirkel tussen leerling en leraar rond, iedere graad wordt opnieuw doorlopen en op het eind geeft de leerling iets uit de reiki terug aan de leraar.

Reiki is

Als de zon
die doorbreekt
na een
sombere dag

Als het licht
aan het eind
van een
donkere tunnel

Als een
warm bad
na een
koude douche

Als de
ruwe diamant
naar de
schitterende briljant

Het is alles
van je dromen
die jij
gaat  realiseren

Joop

Tijdens de cursussen worden er allerlei oefeningen gedaan met betrekking tot de reiki en de symbolen, en wordt er gewerkt met het aura en de chakra’s. Die komen uit mijn boeken “Stralende handen geven energie” en  “de veREIKIng”.

“Omdat wij er naar kijken en niet zien, wordt het onzichtbaar genoemd;
Omdat wij ernaar luisteren en niet horen, wordt het onhoorbaar genoemd;
Omdat wij ernaar reiken en niet kunnen pakken, wordt het ontastbaar genoemd;
Eeuwig en oneindig, onnoembaar, gaat het terug naar waar niets en alles is.
Men noemt het vorm zonder vorm, beeld zonder iets.
Men noemt het onbepaald en ongrijpbaar”.
Lao Tse Tjing

Voor informatie over de reikicursus, klik op cursussen daar vindt u alle informatie.