Reiki is een vorm van werken met krachtige energie.
Tijdens de cursussen die steeds een hoger niveau bereiken, leer je jezelf maar ook anderen beter te helpen; zowel bij lichamelijke als psychische klachten en problemen.

Het is een methode om energie op te nemen uit het energieveld om ons heen, deze energie kun je dan gebruiken voor jezelf of doorgeven aan andere levensvormen die gedijen op levensenergie. Wanneer je deze energie gaat gebruiken werkt ze op: lichamelijk, emotioneel, psychisch, mentaal en zielsniveau, het stroomt dus door heel het wezen heen. Reiki zelf geneest niets het ondersteunt en versterkt het zelfgenererende vermogen van lichaam en geest en kan er toe bijdragen dat: pijnen, emotionele blokkades of bepaalde gedachtepatronen verminderen of zelfs verdwijnen.

 Reiki geeft diepe ontspanning, versterkt het immuunsysteem, verlaagt het stressniveau, geeft geestelijke en lichamelijke energie, verzacht emotionele en lichamelijke pijn.

Reiki is in Japan herontdekt door Mikao Usui (1865-1925). In de vorm van handoplegging wordt de energie doorgegeven. Degene die de handen oplegt, maakt niet iemand beter maar fungeert alleen als doorgeefluik. Het is de ontvanger van deze energie die, zij het onbewust, het werk verricht. Dit werk houdt in dat lichaam, geest en ziel weer voeding krijgen om zichzelf in balans te brengen. De optredende bijwerkingen hiervan zijn dat de kwalen, ontstaan door disharmonie, verminderen of zelfs verdwijnen. Doordat het lichaam lekker in zijn vel gaat zitten zal het emotionele lichaam zich ook beter gaan voelen. Andersom werkt het ook, als je emotionele lichaam zich goed voelt dan zal je lichaam dat ook doen. En zo zitten we weer in een opwaartse spiraal. Hierdoor treedt er een positieve verandering op niet alleen in jezelf maar ook bij alles wat je doet. En dit heeft weer zijn uitwerking op je hele omgeving.

De 1e graadcursus (Shoden) bestaat uit 5 zuiveringen te weten: de lichamelijke-, emotionele-, mentale-, intuïtieve- en zielzuivering.
De 2e graadcursus (Okuden) is gericht op 5 symbolen die ieder bijzondere eigenschappen hebben. Cho-ku-rei, lichamelijke healer en versterker, Sei-he-ki, mentaal/ emotionele healer en zuiveringssymbool, Shanti, brenger van (innerlijke) vrede en rust, Lemniscaat, pijnbestrijder en balans gevend aan de chakra’s, Hon-sha-ze-sho-nen, de brug, symbool van heden, verleden en toekomst. Werkt over afstand en tijd.
De 3e graadscursus (Shinpiden) is gericht op de hogere reikisymbolen. Het Zwaard, voor diepere zuivering en het verbreken van energiekoorden, Zonar, oplossen van traumatische gebeurtenissen, Raku, het verplaatsen van energie en de Dai-ko-Myo, het mastersymbool en heler van de ziel.
De mastercursus (Shihan), hier maken we de cirkel tussen leerling en leraar rond, iedere graad wordt opnieuw doorlopen en op het eind geeft de leerling iets uit de reiki terug aan de leraar.

De reikicursus start op 30 september bij VU Den Bosch, inschrijven kun je op de website doen. www.vudenbosch.nl

Tijdens de cursussen worden er allerlei oefeningen gedaan met betrekking tot de reiki en de symbolen, en wordt er gewerkt met het aura en de chakra’s.

Ervaringen :
Ervaringen tijdens een Healing of Inwijding kunnen behoorlijk verschillen. Lachen, huilen, trillen, bibberen, in slaap vallen, wegdromen, kippevel, zweten. Het mag er allemaal zijn. Meestal blijft het  bij warmte en fijne ontspanning, maar als je ervaringen hebt zoals hier genoemd is dat allemaal ook  heel normaal. Laat het gebeuren, stuur dit proces wat bij als het te heftig voor je is, door middel van Intentie en beter: Geniet er gewoon van. Laat je niet bang maken door Masters die overal de controle over
willen houden. Zij hoeven niet te weten wat er gebeurt. Als jij het maar weet. En als jij het ook even niet weet, dan mag het er gewoon zijn. Misschien kan je die ervaring later een plekje geven.
Mijn werkwijze:
Ik zal, als er vragen zijn, proberen die naar beste weten beantwoorden. Er is begeleiding, maar ik verwacht dat iedereen die bij mij Reiki komt doen, op eigen benen blijft staan.
Ik ben therapeut. Ik ben geen perfect mens dat oeverloos geduldig en zonder ooit een krimp te geven eindeloos iemand aan de hand kan houden. Ik doe gewoon mijn best en wat binnen mijn mogelijkheden ligt. Dat moet genoeg zijn. Niemand is zonder verleden. Ook ik niet. Wat voor verleden je ook hebt, het is nooit een excuus om een ander verantwoordelijk voor je welzijn te maken. Maak jezelf niet onmisbaar of afhankelijk. Overleggen is gebruikelijk. Elkaar leren kennen ook, samenwerken en wederzijds respect zijn onontbeerlijk. Maar ik ga ervan uit dat ieder mens verantwoordelijk is en blijft voor de eigen keuzes en de gevolgen daarvan.
Begeleiding :
Ik begeleid het cursusproces en het individuele proces en soms is het nodig om individueel dieper op zaken in te gaan om het proces een handje te helpen. Dit gebeurt niet tijdens de cursusavonden maar op afspraak. De cursus is geen therapie.
Cursisten over reiki:
“wat ik bereik met NLP is fantastisch, wat ik hier zie zijn wonderen”, “het is een verrijking van mijn leven”, “eindelijk vrij van depressies”, “mijn leven is ingrijpend positief veranderd”. “wanneer kan ik de volgende reikicursus doen, ik wil verder?”