Als we met andere mensen in contact treden, communiceren we altijd. Dit doen we met gesproken en niet gesproken taal of non-verbale communicatie. Hiertoe behoren houding, beweging, plaats in de ruimte, gebruik van tijd en intonatie van de stem. Non-verbale communicatie is beter bekend als lichaamstaal.
Non-verbale communicatie is echter meer dan alleen lichaamstaal. Het drukt zich ook uit in bijvoorbeeld het dragen van een uniform, bepaalde kleding, het dragen van een bepaald speldje enz.
Lichaamstaal gebruiken we altijd. Iemand aankijken, betekent iets anders dan je wegdraaien. Zelfs door je aanwezigheid geef je al een boodschap af.
Het is goed om te beseffen dat we niet voortdurend praten, maar wel de hele tijd signalen afgeven door middel van lichaamstaal, als we samen zijn met anderen. We communiceren meestal tegelijkertijd op inhouds- als op betrekkingsniveau.

Inhoudsniveau
Met woorden geven we vooral de inhoud weer, je hebt het ergens over. Je wilt de ander iets duidelijk maken over een bepaald onderwerp. Dit is de inhoud van het gesprek. Op inhoudsniveau zeggen we, of beelden we uit, waar de boodschap over gaat. De inhoud van een boodschap is meestal het makkelijkst over te brengen door middel van gesproken taal of afgesproken gebaren.

Betrekkingsniveau
Toch is de inhoud niet het enige wat we overbrengen in de communicatie. Tegelijkertijd geven we signalen af hoe we de ander zien en hoe er op de boodschap wordt gereageerd. We geven te kennen hoe we in relatie staan tot de ontvanger en hoe de boodschap bedoeld is. Dit is betrekkingsniveau. Het gaat ons niet zo makkelijk af om alleen met woorden duidelijk te maken wat we precies bedoelen. Woorden kunnen bijvoorbeeld veel harder aankomen dan ze bedoeld zijn.
Toch loopt het niet altijd even goed met de communicatie tussen mensen onderling. Dit kan allerlei oorzaken hebben; van het gewoon niet willen luisteren naar elkaar tot op verschillende golflengtes met elkaar communiceren. Belangrijk is dat je inzicht krijgt hoe je communiceert, wat je communicatiecode is en vooral of je in staat bent om onbevangen empathisch te luisteren.

Het stuklopen van relaties kan voor een groot deel voortkomen uit een foute communicatie met elkaar. Door een goede begeleiding en weten hoe je met elkaar moet communiceren, is het mogelijk, om relaties die dreigen stuk te lopen, te redden.

Vragen over relatie-/ communicatietherapie kun je stellen op het inschrijf-/ contactformulier.