De chakra cursus bestaat uit 7 groepslessen van 2 uur. U leert wat chakra’s zijn, wat de energieën doen en hoe die desgewenst in balans te brengen. Naast het aanvoelen van de chakra energieën, kan hier voor het pendel gebruikt worden.
Chakra’s kunnen ons veel vertellen over wat er zoal speelt bij mensen. Zowel het heden als het verleden is terug te vinden in de chakra’s.
Informatie vanuit de chakra’s kan door een therapeut worden waargenomen.
Als er nu negatieve energie of een blokkade in een chakra zit, of als een chakra te weinig of teveel energie opneemt of afgeeft, ontstaat er een onbalans tussen de chakra’s onderling. Dit kan dan weer leiden tot ziek worden of emotioneel in onbalans raken.


Voor de chakracursus gebruiken we dit boek. 

  1. Het eerste Chakra wordt in verband gebracht met overleven en bevindt zich aan de onderkant van de ruggengraat.
  2. Het tweede Chakra wordt in verband gebracht met emoties en seksualiteit en bevindt zich in de onderbuik.
  3. Het derde Chakra wordt in verband gebracht met wilskracht en de metabolische energie en is gelegen in de buurt van de Plexus Solaris. (maag)
  4. Het vierde Chakra wordt in verband gebracht met liefde en is gelegen midden op het borstbeen.
  5. Het vijfde Chakra wordt in verband gebracht met communicatie en creativiteit en is gelegen op het strottenhoofd.
  6. Het zesde Chakra wordt in verband gebracht met helderziendheid, intuïtie en verbeeldingskracht en is gelegen midden op het voorhoofd.
  7. Het zevende Chakra wordt in verband gebracht met kennis en inzicht en is gelegen op de kruin.